Latest

Liikunta virkistää sekä mieltä että kehoa

Fyysisen terveyden lisäksi liikunnalla on merkitystä myös psyykkiselle hyvinvoinnille Sen lisäksi, että riittävä liikunta on erittäin tärkeä osatekijä fyysisen terveyden ylläpitämisessä, on sillä suurta merkitystä myös ihmisen psyykkiselle

Seinäkiipeily kehittää monia taitoja

Seinäkiipeily kehittää lasta monipuolisella tavalla Seinäkiipeilyn avulla lapsi tai nuori saa tilaisuuden kokeilla omia rajojaan turvallisissa olo suhteissa. Näin hänen rohkeutensa lisääntyy ja hän saa uusia onnistumisen kokemuksia.