Liikunta virkistää sekä mieltä että kehoa

Fyysisen terveyden lisäksi liikunnalla on merkitystä myös psyykkiselle hyvinvoinnille

Sen lisäksi, että riittävä liikunta on erittäin tärkeä osatekijä fyysisen terveyden ylläpitämisessä, on sillä suurta merkitystä myös ihmisen psyykkiselle hyvinvoinnille. Liikunnan on todettu vähentävän stressiä sekä lisäävän hyvänolontunnetta. Liikunnan kautta saatavat onnistumisen elämykset sekä tilaisuudet koetkids-playing-outsideella omia rajoja auttavat kohottamaan itsetuntoa.

Oikeanlaisen liikunnan on todettu vaikuttavan unen laatuun parantavalla tavalla, minkä lisäksi sen on todettu tekevän nukahtamisesta helpompaa. Liikunta on erityisen tärkeää sellaisissa elämäntilanteissa, joissa ihminen on henkisesti kovin kuormittunut ja jotka hän kokee haastaviksi. Tällaisissa tilanteissa liikunnan on todettu toimivan ahdistusta sekä jännitystä vähentävällä tavalla. Liikunnan kautta on mahdollista solmia myös sosiaalisia suhteita tai pitää niitä yllä. Esimerkiksi kävelyretki yhdessä ystävän kanssa rauhoittavan luonnon keskelle tarjoaa virkistystä sekä keholle että mielelle. Kävelyn lomassa voi päivittää kuulumiset sekä nauttia luonnon tarjoamasta rauhasta.

Omien liikuntamieltymysten tunnistaminen on tärkeää

Erilaisia liikuntamuotoja on tarjolla runsain määrin. Jos liikkuminen tuntuu vaikealta, eikä se oikein tahdo innostaa, saattaakin olla hyvä idea pysähtyä pohtimaan sitä, millaisesta liikunnasta saat mielihyvää. Liikkumisen motivaatiota on helpompi ylläpitää sellaisissa tilanteissa, joissa tunnet saavasi harrastamastasi lajista positiivisia kokemuksia. Omaehtoisuus sekä juuri oikeanlainen kuormittavuus ovat tärkeitä arkiliikunnan ominaisuuksia. Näiden lisäksi hyvä arkiliikunta tuottaa myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä ja on sopivan haastavaa. Tällainen oikeanlainen arkiliikunta on tärkeä osatekijä psyykkisen, fyysisen sekä sosiaalisen hyvinvoinnin vaalimisessa.

Nykyaikainen elämäntapa painottuu fyysisesti passiiviseen toimintaan

Koska nykyaikainen elämäntapa sisältää yhä enenevässä määrin fyysisesti passiivista toimintaa, tulee riittävästä liikunnan määrästä pitää huolta. Monilla työpaikoilla työtä tehdään lähinnä istuma-asennossa eikä monikaan työ ole enää nykyisin fyysisesti rasittavaa. Tästä saattaa aiheutua erinäisiä terveyshaittoja, joita voidaan pyrkiä vähentämään erilaisilla toiminnoilla. Esimerkiksi säännöllinen taukojen pitäminen, työpisteen asianmukaisesta ergonomiasta huolehtiminen sekä vapaa-ajan liikunta auttavat vähentämään istumatyön aiheuttamia terveyshaittoja. On tärkeää löytää juuri itselle sopiva tapa liikkua sekä pysähtyä pohtimaan, onko oma liikunnan määrä riittävällä tasolla. Liikkumisesta nauttiminen luo positiivisen kehän, koska mukavia ja mielihyvää tekeviä asioita tekee mielellään entistä useammin, jolloin liikkumisesta tulee säännöllistä melkein kuin huomaamatta.