Seinäkiipeily kehittää monia taitoja

Seinäkiipeily kehittää lasta monipuolisella tavalla

Seinäkiipeilyn avulella-climbing1la lapsi tai nuori saa tilaisuuden kokeilla omia rajojaan turvallisissa olo
suhteissa. Näin hänen rohkeutensa lisääntyy ja hän saa uusia onnistumisen kokemuksia. Kiipeilytilanteissa onnistuminen sekä oman itsensä ylittäminen voivat olla omiaan kehittämään lapsen itsetuntoa. Seinäkiipeily vaatii runsaasti voimaa, joten myös lapsen voima lisääntyy ja hänen voimankäyttönsä kehittyy tämän harrastuksen myötä.

Varmistaja varmistaa lapsen turvallisuuden kiipeilytilanteissa

Kiipeilemään ei saa koskaan lähteä ilman varmistajaa, joka nimensä mukaisesti varmistaa sen, että kiipeilytilanne on turvallinen. Samalla hän myös auttaa kiipeilijää hänen pyrkiessään ylöspäin. Varmistaja käyttää apuna varmistuslaitetta sekä köyttä. Turvajärjestelyiden asianmukaisuus on äärimmäisen tärkeää tässä harrastuksessa, koska muutoin onnettomuusriski on suuri putoamistilanteessa.

Sisäliikuntapuistojen kiipeilyseinät tarjoavat haasteita eritasoisille kiipeilijöille

Sisäliikuntapuistoista löytyy usein sisäkiipeilyseiniä, jotka on valmistettu tukirunkoon kiinnitetyistä paneeleista. Paneeleiden materiaali on useimmiten lasikuitu tai vaneri. Paneelit on mahdollista maalata siten, että ne jäljittelevät kallion ulkonäköä. Tämän jälkeen niihin kiinnitetään otteita ruuvaamalla. Jos otteiden halutaan muistuttavan kalliossa esiintyviä muotoja, voidaan ne valmistaa vaikkapa epoksihartsista ja hiekasta. Suurten kiipeilyseinien valmistaminen tulee suunnitella erittäin huolellisella tavalla, koska pudotessaan kiipeilijä putoaa parin tonnin voimalla.

Seinän pystytyksen jälkeen siihen aletaan suunnitella erilaisia reittejä, jotka toteutetaan otteiden avulla. Vaikeimpien reittien otteet ovat kaikista pienimpiä, ja ne sijaitsevat kaikista harvemmin välein. Myös seinän negatiivisen kallistuksen avulla voidaan reitistä tehdä entistä vaativampi. Samallekin alueelle voidaan luoda useita reittejä, jotka ovat keskenään eritasoisia. Tällöin käytetetään eri värisiä otteita merkitsemään näitä erilaisia reittejä. Eritasoisten reittien luominen on tärkeää, jotta eritasoiset kiipeilyn harrastajat voisivat käyttää samaa seinää tavalla, joka tarjoaa heille heidän omaa tasoaan vastaavia haasteita.

Aloittelijan kannattaa aloittaa helppotasoisesta pystysuorasta kiipeilyseinästä kaikkia seinään kiinnitettyjä otteita käyttäen. Kun kiipeilijän taidot kehittyvät, voi hän pikkuhiljaa jättää kaikista helpoimmat otteet käyttämättä. Jos taidot ovat kehittyneet jo niin loistaviksi, että kiipeilyseinän vaativinkin reitti tuntuu lastenleikiltä, voi haasteellisuutta lisätä vaikkapa käyttämällä ainoastaan yhtä kättä kiipeilyssä. Näin samasta kiipeilyseinästä on iloa sekä aloittelijoille että kokeneille harrastajille.